Menighetsbladet


Ønsker du å lese Menighetsbladet kan du laste det ned ved å klikke her

Får du ikke lest bladet kan det skyldes at du ikke har leseprogrammet "Adobe Reader".
Du kan laste det gratis ned fra www.adobe.no

Kirkelige handlinger

 

Forsiden


KULTURKVELD - 26 Sep 2014

Torsdag 2. oktober er alle hjerelig velkommen til kulturkveld. Vi starter kl 18.30 med orgelkonsert i kirken ved Kristoffer Myre Eng. Etterfulgt av foredrag i menighetshuset om organisten Geburg Aasland ved barnebarnet, Anne Marie Refsum og Øyvind Rødevann fra Ullern historielag. Enkel bevertning.

Seminar i Litteraturhuset - 17 Sep 2014

HØSTEN 2014

Oslo katolske bispedømme og Oslo bispedømme (Den norske kirke) går denne høsten sammen om en rekke temakvelder om kristen tro for voksne. Hver kveld vil en innleder fra ett av trossamfunnene snakke om et tema relatert til trosbekjennelsen. Et medlem fra det andre trossamfunnet gir så respons.

Tid: 19.00–20.30
Sted: Litteraturhuset (Kjelleren), Wergelandsveien 29, Oslo
Pris: kr 50

Datoer og tema:
8. september Hva er kristen tro?

22. september Hvordan oppstod den kristne trosbekjennelsen?

6. oktober Å tro på en skaper

20. oktober Hvem er Jesus?

3. november Den Hellige Ånd – hvem, hva, hvorfor?

17. november Hva innebærer dåpen?

1. desember Hvorfor feirer kirken nattverd?

Fireåringer i kirken - 12 Sep 2014

På søndag 21. september kl. 11 er det utdeling avkirkebok til fireåringer. Dagen før er det skattejakt kl. 10-11.30 i Ullern kirke.

Da skal vi på leting etter noe verdifullt i kirken som er sporløst forsvunnet. Det trenger vi hjelp til å finne, slik at vi kan feire gudstjeneste dagen etterpå. Mens vi leter blir vi kjent med hverandre, sangene, boken og kirken. Slik forstår vi mer, når vi kommer på søndag og er trygge på det som skal skje da. Skattejegere blir også sultne, så vi avslutter med is.

Dagen etter er fireåringene hovedgjestene på
familiegudstjenesten. Vi vil nemlig gi ”Min egen kirkebok”.
I boken blir vi kjent med Line, som er glad i oppdagelsesturer, der hun ser mye rart og spennende. For fire år siden ble hun døpt. Derfor får hun kirkebok.

Velkommen til deg som er eller blir 4 år i 2014!
Påmelding innen tirsdag til ingunn.berit.galdal(ætt)oslo.kirken.no

Bli med på søndagsskolen! - 12 Sep 2014

Til søndag er det søndagsskole for alle barn fra 4-12 år. Vi møtes foran kirken kl.10.55 og så går vi ned i menighetshuset. Søndagsskolen varer fra kl. 11.00-12.30. Alle barn (og foreldre) er hjertelig velkommen!

Ledig stilling: Trosopplæringsleder i Ullern - 01 Sep 2014

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som trosopplæringsleder tilknyttet Ullern menighet, med snarlig tiltredelse.
Dette er en nyopprettet stilling i forbindelse med at menigheten ble tildelt trosopplæringsmidler i 2014.

Fast 100% stilling

Ullern kirke i Oslo er en tradisjonell romansk korskirke fra 1903, som ligger på et område med menighetshus med kontorer, kapell og kirkegård. Det er gudstjeneste hver søndag og kveldsmesser hver torsdag.

Menighetens visjon er "Ullern kirke - Jord og himmel møtes". Prioriterte oppgaver er et variert gudstjenesteliv, stort antall kirkelige handlinger, trosopplæring med et barne- og ungdomsarbeid og et diakonalt arbeid for flere aldersgrupper. Det er bosatt ca 15 000 kirkemedlemmer i soknet.
Staben består av sokneprest, to kapellaner, kateket og menighetsforvalter; i deltidsstillinger kantor, menighetssekretær, frivilligkoordinator og korleder, samt barne- og ungdomsarbeidere. Menigheten har mange frivillige som er engasjerte i menighetens arbeid. Det er etablert et trosopplæringsutvalg.

Søknadsfrist 14.09.2014

<< Siste nyheter 1 2 3 Eldre nyheter >>

 

Neste Søndag

Velkommen til gudstjeneste i Ullern kirke søndag 28.september kl.11, det blir både dåp og nattverd. Prest Knut Hallen vil lede gudstjenesten.

Givertjenesten

Avtaleformular - Ullern Kirke

Menighetshuset


Menighetshuset leies ut til minnesamvær, dåpsselskap,konfirmasjon, sameiemøter m.m.

Priser:
- Storsalen og kjøkken kr. 2 750.-
- Peisestuen og kjøkken kr. 2 750.-
- Leie av peisestue, storsal og kjøkken samlet: kr 4 500,-

- Storsalen kr. 2 000.-
- Peisestuen kr. 2 000.-
- Leie av peisestue, storsal uten kjøkken samlet: kr 3 600,

- Kjellerstuen kr. 700.-
- Kjøkken kr. 750.

- Bord og stoler tilleie:
- Klappbord kr. 40.- (119 x 78,5)
- Stoler kr 10,- pr stk -

-Det sendes faktura på all utleie. Ullern menighet har konto 1600.47.84719

For mer info ta kontakt med menighetskontoret på Tlf. 23 62 93 90

 

93 90

Ullern Kirke - Holgerslystveien 22, 0280 Oslo. Tlf: 23 62 93 90, Fax: 23 62 93 91