Menighetsbladet


Ønsker du å lese Menighetsbladet kan du laste det ned ved å klikke her

Får du ikke lest bladet kan det skyldes at du ikke har leseprogrammet "Adobe Reader".
Du kan laste det gratis ned fra www.adobe.no

Kirkelige handlinger

 

Åsmeldinger


Årsmelding 2006
Årsmelding 2007
Årsmelding 2008
Årsmelding 2009
Årsmelding 2010
Årsmelding 2011
Årsmelding 2012

Forsiden


26. april 2015 kl 12.30 i Ullern kirke - Menighetens årsmøte - 10 Apr 2015


INNKALLING - MENIGHETENS ÅRSMØTE
Det innkalles til menighetens årsmøte i Ullern kirke
Søndag 26. april 2015 ca kl 12.30 (etter høymessen og kirkekaffe)

Dagsorden

1. Konstituering
Orientering om menighetens årsmøte/menighetsmøte og stemme/talerett, jf Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet, (Kirkemøtets vedtak 19B/96.)

- Godkjenning av innkalling
Menighetsrådet forslag: Møtet anses som rett kunngjort, og fremlagt dagsorden fastsettes.
- Valg av møteleder
Menighetsrådets forslag: leder Stig Asplin
- Valg av protokollunderskrivere
Menighetsrådets forslag: Christine Heuch og Tom Kavlie

2. Gjennomgang av Ullern menighets årsmelding 2014.
Årsmelding 2014 vil være tilgjengelig i kirken og i menighetshuset fra søndag 12. april 2015.

3. Gjennomgang av Ullern menighets regnskap 2014
Regnskap 2014 vil være tilgjengelig i kirken og i menighetshuset fra søndag 12. april 2015.

4. Orientering om sak: Nedleggelse av Knerten barnehage

5. Orientering om: Kirkevalget 2015

Eventuelt

Slutt opp om årsmøtet. Vel møtt

10. april 2015
Ullern menighetsråd


Stig Asplin (sign)
lederKirkevalg 2015 - 07 Apr 2015

Kirkevalg 2015
Et meningsfullt valg

Den 13 og 14. september er det valg på nytt menighetsråd, og fram til 1. mai kan du påvirke hvem som skal stå på listen over kandidater.
Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til nominasjonskomiteen i Ullern. Ta kontakt med Anne-Britt Myhre, 23 62 93 90 så raskt som mulig.

Medlemmer i Den norske kirke som senest fyller 18 år i løpet av 2015, og som bor i menigheten kan stille til valg til menighetsrådet.

Alternative lister
Menighetsrådet har oppnevnt en nominasjonskomité som skal lage en liste. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister innen fristen 1. mai 2015. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede medlemmer. Alle kandidatlister skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, og minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år. Vi vil presentere kandidatene og deres visjoner for arbeidet i menigheten i Kirkenytt 3-2015.

Fasteaksjonen 2015 - 25 Mar 2015

Vi fikk inn kr. 116 064,- på gårsdagen aksjon. Til sammen sender vi kr. 119 849,- til Kirkens Nødhjelp.

Tusen takk for gaven og tusen takk til alle som bidro med forskjellige oppgaver!

"HYGGETREFF" VINTER OG VÅR 2015 - 20 Jan 2015

Velkommen til hyggetreff for eldre kl 12-14 i menighetshuset 12.februar, 12.mars og 9.april. Det blir servering av deilige snitter og kaker, andakt, loddsalg og tid til hyggelig prat. I slutten av mai er det den årlige bussturen.

Haslumseter kapell - 12 Jun 2013

Ullern menighet er en av "medeierne" av dette kapellet i Bærumsmarka.

Derfor, ut på tur?
Velkommen til Haslumseter kapell i Bærumsmarka.
Gudstjenester søndager kl 12.00.

Les mer: www.haslumseter.no

<< Siste nyheter 1 2 Eldre nyheter >>

 

Neste Søndag

kl 11 Høymesse med dåp og nattverd. Sokneprest John Egil Rø og organist Tom Eirik Bru- Olsen.
Kirkekaffe
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Velkommen
I Skøyen kirke er det speidergudtsjeneste kl.11, der våre speidere vil delta.

Givertjenesten

Avtaleformular - Ullern Kirke

Menighetshuset


Menighetshuset leies ut til minnesamvær, dåpsselskap,konfirmasjon, sameiemøter m.m.

Priser:
- Storsalen og kjøkken kr. 2 750.-
- Peisestuen og kjøkken kr. 2 750.-
- Leie av peisestue, storsal og kjøkken samlet: kr 4 500,-

- Storsalen kr. 2 000.-
- Peisestuen kr. 2 000.-
- Leie av peisestue, storsal uten kjøkken samlet: kr 3 600,

- Kjellerstuen kr. 700.-
- Kjøkken kr. 750.

- Bord og stoler tilleie:
- Klappbord kr. 40.- (119 x 78,5)
- Stoler kr 10,- pr stk -

-Det sendes faktura på all utleie. Ullern menighet har konto 1600.47.84719

For mer info ta kontakt med menighetskontoret på Tlf. 23 62 93 90

 

93 90

Ullern Kirke - Holgerslystveien 22, 0280 Oslo. Tlf: 23 62 93 90, Fax: 23 62 93 91